Kontakt:

Biuro:
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
NIP: 6792567747
REGON: 383822610
+48 573 298 368
biuro@sapere.site
2020 Sapere - Created by 2Sides.pl

Nasza specjalność:

Narzędzia:

Oferta:

O nas:

doradztwo projektowe w Sapere
Doradztwo biznesowe - logo Sapere

PL / EN

  1. pl
  2. en

Przycisk

DORADZTWO

PROJEKTOWE

Wiemy z doświadczenia, że potrzeby Klientów są różnorodne, wynikają ze specyfiki branży, aktualnego etapu rozwoju danej firmy, ale też szeregu czynników zewnętrznych. Odpowiedzią na różnorodne potrzeby są unikalne rozwiązania z zakresu doradztwa projektowego. Oferujemy Klientom szeroki zakres wsparcia i wiele możliwości do wyboru, ale ostateczną ofertę przygotowujemy po rozmowie z Klientem, tak, aby móc zaproponować nie tylko optymalne rozwiązania i produkty prac, ale też proces ich wypracowywania.

Wspieramy Klientów w transformacji strategicznej, której celem jest prowadzenie biznesu w sposób zyskowny i odpowiedzialny, z uwzględnieniem wpływu na otoczenie.

 

  • Analiza i planowanie strategiczne
  • Zarządzanie wpływem na otoczenie
  • Cele Zrównoważonego Rozwoju

Dobrej jakości dane niefinansowe i spójność ich prezentacji, to istota ujawniania danych ESG.

Pomagamy przygotować raporty użyteczne zarówno dla organizacji raportujących jak i dla ich czytelników. Zgodnie z uznanymi standardami międzynarodowymi i obowiązującymi regulacjami.

 

  • Raportowanie niefinansowe
  • Raportowanie zintegrowane

Wierzymy, że można budować i zarządzać relacjami z interesariuszami w oparciu o dialog i zaufanie, a odpowiedzialna sprzedaż, to sposób na długotrwałe i stabilne relacje z Klientami oraz ich lojalność. Wspieramy firmy w działaniach, które pozwolą im tworzyć i wzmacniać takie relacje.

 

W organizacjach, w których są jasno określone wartości, a każdy czuje się istotną częścią zespołu nie tylko rośnie zaangażowanie pracowników, ale też ich efektywność. Pomagamy Klientom tworzyć przestrzeń, w której pracownicy czują się bezpiecznie, z którą się utożsamiają w ramach której w pełni wykorzystują swój potencjał. 

 

  • Zarządzanie różnorodnością
  • Zarządzanie przez wartości