Kontakt:

Biuro:
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
NIP: 6792567747
REGON: 383822610
+48 573 298 368
biuro@sapere.site
2020 Sapere - Created by 2Sides.pl

Nasza specjalność:

Narzędzia:

Oferta:

O nas:

Doradztwo biznesowe - logo Sapere

PL / EN

  1. pl
  2. en

Przycisk

dr Inż. Monika Zajkowska
Ekspert w zakresie oceny projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (B+R), Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwie Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w obszarze merytorycznym: innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach, automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych, rozwiązania IT, przemysł 4.0, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, analityka biznesowa, cloud, e-commerce, innowacje zrównoważone, big data, modelowanie biznesu, CRM, gry symulacyjne, e-learning, zarządzanie zasobami ludzkimi, internacjonalizacja MŚP
Członek Komitetu Sterującego Działania 3.3 PO PC „E-pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Prezes Zarządu Hanzeatyckiego Instytutu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Ekspert Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Pomorskiego Związku Pracodawców w sporządzaniu i weryfikowaniu strategii rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym oceny wskaźników ekonomicznych i finansowych
Od 2011 roku doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, aktywność naukowa potwierdzona ponad 50 publikacjami naukowymi w kraju i zagranicą. Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem
Członek Parlamentu Hanzeatyckiego w zakresie współpracy krajów Nadbałtyckich, Honorowy Członek Rady Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Przewodnicząca Rady Pomorskiego Klastra Innowacyjnego Kształcenia Zawodu, Współtwórca, animator i Członek Rady Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA dla innowacji ekoenergetycznych służących rozwojowi turystyki uzdrowiskowej.

NASI EKSPERCI

dr inż. Monika Zajkowska

Ekspert w zakresie oceny projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (B+R), Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwie Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w obszarze merytorycznym: innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach, automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych, rozwiązania IT, przemysł 4.0, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, analityka biznesowa, cloud, e-commerce, innowacje zrównoważone, big data, modelowanie biznesu, CRM, gry symulacyjne, e-learning, zarządzanie zasobami ludzkimi, internacjonalizacja MŚP

Członek Komitetu Sterującego Działania 3.3 PO PC „E-pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Prezes Zarządu Hanzeatyckiego Instytutu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Ekspert Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Pomorskiego Związku Pracodawców w sporządzaniu i weryfikowaniu strategii rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym oceny wskaźników ekonomicznych i finansowych

Od 2011 roku doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Aktywność naukowa potwierdzona ponad 50 publikacjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Zarządzania.
Członek Parlamentu Hanzeatyckiego w zakresie współpracy krajów Nadbałtyckich, Honorowy Członek Rady Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Przewodnicząca Rady Pomorskiego Klastra Innowacyjnego Kształcenia Zawodu, Współtwórca, animator i Członek Rady Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA dla innowacji ekoenergetycznych służących rozwojowi turystyki uzdrowiskowej.