ul. Orzeszkowej 14 lok. 16
02-374 Warsaw, Poland
NIP: 6792567747
REGON: 383822610
2020 Sapere - Created by 2Sides.pl
+48 573 298 368
biuro@sapere.site

PL / EN

  1. pl
  2. en
dr Inż. Monika Zajkowska
Ekspert w zakresie oceny projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (B+R), Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwie Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w obszarze merytorycznym: innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach, automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych, rozwiązania IT, przemysł 4.0, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, analityka biznesowa, cloud, e-commerce, innowacje zrównoważone, big data, modelowanie biznesu, CRM, gry symulacyjne, e-learning, zarządzanie zasobami ludzkimi, internacjonalizacja MŚP
Członek Komitetu Sterującego Działania 3.3 PO PC „E-pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Prezes Zarządu Hanzeatyckiego Instytutu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Ekspert Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Pomorskiego Związku Pracodawców w sporządzaniu i weryfikowaniu strategii rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym oceny wskaźników ekonomicznych i finansowych
Od 2011 roku doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, aktywność naukowa potwierdzona ponad 50 publikacjami naukowymi w kraju i zagranicą. Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem
Członek Parlamentu Hanzeatyckiego w zakresie współpracy krajów Nadbałtyckich, Honorowy Członek Rady Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Przewodnicząca Rady Pomorskiego Klastra Innowacyjnego Kształcenia Zawodu, Współtwórca, animator i Członek Rady Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA dla innowacji ekoenergetycznych służących rozwojowi turystyki uzdrowiskowej.

OUR EXPERTS

Rumiana Górska, PhD

She is an Assistant professor at the Department of Applied Econometrics at the Warsaw School of Economics.

 

She has a long-term experience as a lecturer (classes in econometrics, statistics, financial mathematics, econometric modelling) and she has been a supervisor of over 100 master's and bachelor's theses in the field of economics, banking and finance.

 

She is an author of scientific articles and a monograph

 

She has an extensive experience in conducting trainings for and in co-operation with various companies and institutions of the banking and public sector in Poland and abroad.

Równowaga czy nierównowaga w ekonomii?