ul. Orzeszkowej 14 lok. 16
02-374 Warsaw, Poland
NIP: 6792567747
REGON: 383822610
2020 Sapere - Created by 2Sides.pl
+48 573 298 368
biuro@sapere.site

PL / EN

  1. pl
  2. en

RAPORTOWANIE

Dobrej jakości dane niefinansowe i spójność ich prezentacji, to istota ujawniania danych ESG.

Pomagamy przygotować raporty użyteczne zarówno dla organizacji raportujących jak i dla ich czytelników. Zgodnie z uznanymi standardami międzynarodowymi i obowiązującymi regulacjami.

aktualności

narzędzia

publikacje

- RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE -

1.

- RAPORT NIEFINANSOWY -

Opracowanie raportu danych niefinansowych zgodnego z międzynarodowymi standardami.

Posiadamy szerokie doświadczenie w realizacji procesów zgodnych ze standardami Global Reporting Initiative (GRI). Umiejętnie integrujemy i przedstawiamy w raportach dane oraz wymagania zawarte w różnych dokumentach np. norma ISO 26 000, Cele Zrównoważonego Rozwoju, zasady UN Global Compact, CDP.

2.

- OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH -

Wsparcie w przygotowaniu oświadczenia na temat informacji niefinansowych, zgodnie z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości oraz regulacji unijnych.

Definiujemy strukturę dokumentu, ustalamy zakres niezbędnych do ujawnienia danych, opracowujemy treści. Uwzględniamy w procesie także Wytyczne dotyczące stosowania Dyrektywy 2014/95/ UE w tym: Komunikaty 2017/C 215/01 i 2019/C 209/01

Pomagamy klientom przygotować się do ujawniania danych zgodnie z kolejnymi regulacjami w tym zgodnie z Rozporządzeniem  sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje z 20 czerwca 2020r (rozporządzenie ws. taksonomii).

narzędzia

W PRZYGOTOWANIU

- RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE  -

1.

- RAPORT ZINTEGROWANY -

Przygotowanie raportu zintegrowanego zgodnego z wymaganiami International Integrated Reporting Framework opracowanego przez IIRC.

Pomagamy zaprojektować i przeprowadzić cały proces, w tym zbudować lub poddać przeglądowi model tworzenia wartości. Zapewniamy zgodność procesu oraz produktów prac z innymi standardami, w tym Global Reporting Initiative.

publikacje

Kategoria danych publikacji
"Nagłówek wywiadu"      SERWIS
"Nagłówek wywiadu"      SERWIS
"Nagłówek wywiadu"      SERWIS
"Nagłówek wywiadu"      SERWIS
"Nagłówek wywiadu"      SERWIS
"Nagłówek wywiadu"      SERWIS

aktualności