ul. Orzeszkowej 14 lok. 16
02-374 Warsaw, Poland
NIP: 6792567747
REGON: 383822610
2020 Sapere - Created by 2Sides.pl
+48 573 298 368
biuro@sapere.site

PL / EN

  1. pl
  2. en

WEBINARS

Wymagania w zakresie
 sprawozdawczości niefinansowej 
– stan obecny i kierunki zmian
Webinar poświęcony Dyrektywie dotyczącej sprawozdawczości niefinansowej (2014/95/EU) i Komunikatom 2017/C 215/01 i 2019/C 209/01 oraz przedstawiający potencjalne kierunki zmian w sprawozdawczości niefinansowej w UE wynikające z prowadzonych w 2020 roku konsultacji.