Kontakt:

Biuro:
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
NIP: 6792567747
REGON: 383822610
+48 573 298 368
biuro@sapere.site
2020 Sapere - Created by 2Sides.pl

Nasza specjalność:

Narzędzia:

Oferta:

O nas:

Doradztwo biznesowe - logo Sapere

PL / EN

  1. pl
  2. en

Przycisk

Relations Heat Map® Rozwiązanie zaprojektowane na podstawie naszych doświadczeń związanych z procesami budowania i zarządzania relacjami z interesariuszami. Relations Heat Map® to mapa relacji z kluczowymi grupami interesariuszy. Na podstawie określonych zmiennych pokazuje nie tylko interesariuszy, według ich istotności dla organizacji, ale też jakość relacji z nimi. Jest przygotowywana według określonego schematu, na podstawie analizy danych zastanych oraz głosu przedstawicieli organizacji. Proces jej przygotowania jest podzielony na cztery kroki:

INTERESARIUSZE

Mapa relacji z interesariuszami

Identyfikacja i kategoryzacja interesariuszy.

WPŁYW

Identyfikacja i kategoryzacja kluczowych obszarów wpływu i tematów w relacjach z interesariuszami.

JAKOŚĆ RELACJI

Określenie jakości relacji z poszczególnymi grupami interesariuszy w odniesieniu do stanu pożądanego.

HEAT MAP

Opracowanie mapy relacji z interesariuszami wraz ze wskazaniem rekomendacji kierunkowych do działań, w zależności od stanu pożądanego.

mapa interesariuszy, identyfikacja relacji