Kontakt:

Biuro:
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
NIP: 6792567747
REGON: 383822610
+48 573 298 368
biuro@sapere.site
2020 Sapere - Created by 2Sides.pl

Nasza specjalność:

Narzędzia:

Oferta:

O nas:

Doradztwo biznesowe - logo Sapere

PL / EN

  1. pl
  2. en

Przycisk

RELACJE

WEWNĘTRZNE

W organizacjach, w których są jasno określone wartości, a każdy czuje się istotną częścią zespołu nie tylko rośnie zaangażowanie pracowników, ale też ich efektywność. Pomagamy Klientom tworzyć przestrzeń,w której pracownicy czują się bezpiecznie, z którą się utożsamiają, w ramach której w pełni wykorzystują swój potencjał.

aktualności

narzędzia

publikacje

- ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ -

1.

- AUDYT ZARZĄDZANIA

RÓŻNORODNOŚCIĄ -

Kompleksowa analiza istniejących w organizacji rozwiązań oraz systemu zarządzania różnorodnością jako całości.

Oferujemy diagnozę dojrzałości rozwiązań przyjętych w obszarze diversity & inclusion opartą na porównaniu rozwiązań wdrożonych w organizacji w odniesieniu do rozwiązań stosowanych przez liderów rynkowych. W ramach procesu identyfikujemy określone kategorie działań i narzędzi bądź wskazujemy luki. Oceniamy poziom zaawansowania podjętych inicjatyw. Zwracamy uwagę na kompletność stosowanych rozwiązań w odniesieniu do celów organizacji w zakresie diversity & inclusion.

2.

- STRATEGIA ZARZĄDZANIA

RÓŻNORODNOŚCIĄ -

Budujemy kompleksowe podejście do zarządzania różnorodnością w organizacji.

W ramach procesu, w który angażujemy szerokie grono pracowników, identyfikujemy kluczowe dla danej organizacji wymiary różnorodności. Definiujemy cele do osiągnięcia oraz zadania do realizacji. Uwzględniamy kontekst rynkowy, także społeczno - regulacyjny oraz doświadczenia i najlepsze praktyki innych firm i organizacji. Określamy mierzalne wskaźniki do osiągnięcia oraz sposób mierzenia i raportowania wyników w zakresie realizacji strategii.

- ZARZĄDZANIE PRZEZ WARTOŚCI  -

1.

- AUDYT ETYCZNY -

Przegląd funkcjonujących w organizacji rozwiązań etycznych.

Przeprowadzamy kompleksowe przeglądy systemów etycznych  pod względem kompletności, poziomu zaawansowania poszczególnych rozwiązań oraz adekwatności stosowanych narzędzi do potrzeb organizacji. Sprawdzamy także poziom świadomości pracownikóww zakresie funkcjonowania systemu etycznego i dostępnych rozwiązań oraz skuteczność systemu whistleblowing.

2.

- SYSTEM ETYCZNY -

Budujemy kompletny system etyczny  w organizacji.

Przygotowujemy odpowiednie dokumenty podstawowe takie jak kodeks etyczny, procedury wspierające oraz opisy procesów. Projektujemy niezbędne narzędzia takie jak np. system wshistleblowing oraz wspieramy Klientów w komunikacji i edukacji pracowników. Planujemy proces zarządzania oraz raportowania kwestii etycznych w organizacji.

aktualności