Kontakt:

Biuro:
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
NIP: 6792567747
REGON: 383822610
+48 573 298 368
biuro@sapere.site
2020 Sapere - Created by 2Sides.pl

Nasza specjalność:

Narzędzia:

Oferta:

O nas:

Doradztwo biznesowe - logo Sapere

PL / EN

  1. pl
  2. en

Przycisk

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z INTERESARIUSZAMI

Jeszcze prawie 10 lat temu 15% przedsiębiorców uważało, że w ich otoczeniu nie ma interesariuszy

(PARP, Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, 2011)

 

„Organizacja, która poważnie  myśli o zarządzaniu ryzykiem  w obszarach ESG, powinna najpierw przeprowadzić pogłębioną analizę czynników ryzyka  w stosunku do oczekiwań najważniejszych interesariuszy”

(Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu, Ministerstwo Gospodarki, 2011)

 

 

- CO TO OZNACZA? -

Każda organizacja funkcjonuje w otoczeniu różnych grup interesariuszy, choć nie każda organizacja jest świadoma jak wiele różnych podmiotów, interesów i oczekiwań się wokół niej przenika

Efektywne zarządzanie relacjami z interesariuszami, to element procesu zarządzania ryzykiem, ale też nowe możliwości rozwoju, będące efektem dialogu i współpracy

 

Jak pomagamy zarządzać
relacjami z interesariuszami?

Jesteśmy świadomi tego, że nie tylko interesariusze i ich oczekiwania względem poszczególnych firm się różnią, ale też same firmy są na różnych etapach procesu zarządzania relacjami z interesariuszami. Dlatego też, nasze działania dostosowujemy do potrzeb:

Prowadzimy przez proces identyfikacji i mapowania interesariuszy

Pomagamy zbudować całościowe strategie zarządzania relacjami z interesariuszami

Przygotowujemy i prowadzimy dialog z interesariuszami, wykorzystując standard AA1000SES

Identyfikujemy, oceniamy i pomagamy zarządzać ryzykami w zarządzaniu relacjami z interesariuszami w ramach bieżącej działalności organizacji lub wybranych projektów

SPRZEDAŻ

I RELACJE ZEWNĘTRZNE

Wierzymy, że trwałe relacje z kluczowymi interesariuszami to klucz do stabilnego i zrównoważonego rozwoju. Wspieramy Klientów w budowaniu i zarządzaniu relacjami z interesariuszami w oparciu o dialog,

zaangażowanie i współpracę.

 

  • Strategia zarządzania relacjami z interesariuszami
  • Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem
  • Panel dialogowe