Kontakt:

Biuro:
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
NIP: 6792567747
REGON: 383822610
+48 573 298 368
biuro@sapere.site
2020 Sapere - Created by 2Sides.pl

Nasza specjalność:

Narzędzia:

Oferta:

O nas:

Doradztwo biznesowe - logo Sapere

PL / EN

  1. pl
  2. en

Przycisk

18 czerwca Parlament i Rada Europejska przyjęły Rozporządzenie w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycji, tzw. Rozporządzenie w Sprawie Taksonomii. Taksonomia to pierwsza na świecie klasyfikacja zrównoważonych działalności gospodarczych.

Zgodnie z taksonomią, zrównoważone działalności gospodarcze muszą

  • Zapewniać znaczący wkład do co najmniej jednego z sześciu zdefiniowanych celów środowiskowych

  • Wykazywać „brak znaczącej szkody dla innych celów środowiskowych”

  • Być zgodne z kryteriami technicznymi

  • Być zgodne z minimalnymi gwarancjami dotyczącymi zabezpieczenia społecznego i zarządzania

 

Taksonomia nakłada na uczestników rynku finansowego oferujących produkty finansowe, obowiązek ujawniania informacji o tym w jaki sposób i w jakim zakresie inwestycje leżące u podstaw ich produktu finansowego wspierają działalność gospodarczą spełniającą wszystkie kryteria dla zrównoważonego rozwoju środowiska zgodnie z rozporządzeniem w sprawie taksonomii;

 

Określone obowiązki sprawozdawcze taksonomia nakłada także na spółki objęte obowiązkiem sprawozdawczości niefinansowej wynikającym z Dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD).

 

Pełny tekst rozporządzenia dostępny jest tutaj

 

Rozporządzenie w sprawie taksonomii przyjęte

19 czerwca 2020