Kontakt:

Biuro:
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
NIP: 6792567747
REGON: 383822610
+48 573 298 368
biuro@sapere.site
2020 Sapere - Created by 2Sides.pl

Nasza specjalność:

Narzędzia:

Oferta:

O nas:

Doradztwo biznesowe - logo Sapere

PL / EN

  1. pl
  2. en

Przycisk

SPRAWOZDAWCZOŚĆ NIEFINANSOWA

1. stycznia 2017 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o rachunkowości będąca transpozycją unijnej Dyrektywy 2014/95/EU. Na kilkaset podmiotów w Polsce został nałożony obowiązek ujawniania danych niefinansowych

 

W czerwcu 2020 zostało przyjęte rozporządzenie w sprawie taksonomii nakładające na przedsiębiorstwa objęte zakresem Dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej wymóg ujawniania określonych wskaźników dotyczących tej części ich działalności, którą zgodnie z taksonomią klasyfikuje się jako zrównoważona

 

- CO TO OZNACZA? -

Ujawnianie danych niefinansowych (danych ESG) dla określonej grupy podmiotów, nie jest już działaniem dobrowolnym, a obowiązkiem prawnym

Oczekiwany zakres ujawnianych danych jest doprecyzowywany w ramach kolejnych dokumentów publikowanych na poziomie Unii Europejskiej (np. Komunikat Komisji Europejskiej –   Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z  klimatem, 2019/C 209/01)

 

Zmiany regulacyjne dotyczące sprawozdawczości niefinansowej są powiązane z działaniami na rzecz zrównoważonego finansowania – dobrej jakości, wiarygodne i porównywalne dane ESG są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych

 

- JAK POMAGAMY? -

Wspieramy klientów na każdym etapie opracowania raportu niefinansowego lub raportu zintegrowanego. Pomagamy:

Wspieramy w edukacji i zaangażowaniu organizacji. Przygotowujemy pełną treść raportu. Pomagamy w komunikacji raportu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.

 

Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu raportów:

zidentyfikować istotne dla organizacji tematy i obszary wpływu,

zbudować model tworzenia wartości (w przypadku raportów zintegrowanych),

określić zakres i zasięg raportowania

dobrać, przeliczyć i przedstawić wskaźniki oraz dane

w oparciu o Standardy GRI, Wytyczne IIRC (<IR> Framework),

spełniających wymagania ustawy rachunkowości

odwołujące się do innych standardów i Wytycznych np. ISO 26 000, CDP, TCFD

pokazujących wpływ organizacji na otoczenie, kontrybucję do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs),

RAPORTOWANIE

Dobrej jakości dane niefinansowe i spójność ich prezentacji, to istota ujawniania danych ESG.

Pomagamy przygotować raporty użyteczne zarówno dla organizacji raportujących jak i dla ich czytelników. Zgodnie z uznanymi standardami międzynarodowymi i obowiązującymi regulacjami.

 

  • Raportowanie niefinansowe
  • Raportowanie zintegrowane