Kontakt:

Biuro:
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
NIP: 6792567747
REGON: 383822610
+48 573 298 368
biuro@sapere.site
2020 Sapere - Created by 2Sides.pl

Nasza specjalność:

Narzędzia:

Oferta:

O nas:

Doradztwo biznesowe - logo Sapere

PL / EN

  1. pl
  2. en

Przycisk

Wierzymy, że trwałe relacje z kluczowymi interesariuszami to klucz do stabilnego i zrównoważonego rozwoju. Wspieramy Klientów w budowaniu i zarządzaniu relacjami z interesariuszami w oparciu o dialog,

zaangażowanie i współpracę.

aktualności

narzędzia

publikacje

- ODPOWIEDZIALNA SPRZEDAŻ -

1.

- OCENA DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI Z PRESPEKTYWY ODPOWIEDZIALNEJ SPRZEDAŻY -

Kompleksowa analiza organizacji z perspektywy odpowiedzialnej sprzedaży.

Analiza organizacji, w trzech wymiarach: proceduralnym, procesowym oraz wynikowym w kontekście odpowiedzialnej sprzedaży.

Proces prowadzony jest cross funkcyjnie. Analizujemy wszystkie obszary biznesowe istotne z perspektywy Klienta i odpowiedzialnej sprzedaży, zarówno jednostki operacyjne jak i wspierające. W ramach procesu nie tylko określamy występowanie bądź brak pożądanych dokumentów lub zachowań, ale też oceniamy istniejące w organizacji rozwiązania pod względem jakościowym.

2.

- STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEJ

SPRZEDAŻY -

Zdefiniowanie długoterminowej strategii działania w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży.

Wspieramy Klientów w definiowaniu celów, zadań do realizacji oraz konkretnych wskaźników do monitorowania w ramach poszczególnych obszarów odpowiedzialnej sprzedaży. Pomagamy przygotować niezbędne narzędzia do wdrożenia strategii. Towarzyszymy w procesach komunikacyjnych oraz edukacji organizacji.

3.

- RZECZNIK KLIENTA -

Zaprojektowanie i wdrożenie w organizacji funkcji Rzecznika Klienta.

Wspieramy organizację w zdefiniowaniu roli i zakresu zadań Rzecznika Klienta, w zależności od potrzeb, ale też specyfiki biznesu. Pomagamy przygotować niezbędne dokumenty, zaprojektować procesy i opracować procedury. Towarzyszymy w procesie wdrażania funkcji Rzecznika Klienta w organizacji, w tym w działaniach komunikacyjnych i edukacyjnych.

- ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z INTERESARIUSZAMI  -

1.

- PANEL DIALOGOWY Z INTERESARIUSZAMI -

Przygotowanie i przeprowadzenie panelu z interesariuszami.

Przygotowujemy oraz moderujemy panele z przedstawicielami kluczowych grup interesariuszy, w tym panele zgodne z wymaganiami standardu AA1000SES, które są elementem procesu dialogu z interesariuszami. Ich celem jest zrozumienie kluczowych potrzeb i oczekiwań interesariuszy w relacjach z firmą. Nasi eksperci przeprowadzili kilkadziesiąt takich spotkań, w których uczestniczyło od kilkunastu, do ponad stu uczestników.

2.

- STRATEGIA ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z INTERESARIUSZAMI -

Budujemy kompleksowe strategie zarządzania relacjami z kluczowymi interesariuszami.

Prowadzimy proces budowania strategii dialogu z interesariuszami przy zaangażowaniu organizacji oraz uwzględnieniu głosu interesariuszy. Tworzymy rozwiązania uwzględniające różnorodne narzędzia i metody angażowania interesariuszy, kontekst branżowy oraz potrzeby biznesowe. Proponujemy podejście oraz wskaźniki do mierzenia poziomu realizacji strategii.

aktualności

28 września 2020
Razem z Bankiem BNP Paribas zapraszamy serdecznie na organizowany przez nas panel dotyczący odpowiedzialnej sprzedaży. W gronie osób odpowiedzialnych za sprzedaż i relacje z klientem w firmach z różnych branż

narzędzia

Niezadowolony konsument. Diagnoza i droga do zmiany®  

 

Warsztat dla kadry zarządzającej odpowiedzialnej za obszar sprzedaży i relacji z Klientem identyfikujący przyczyny występowania skarg konsumenckich w poszczególnych obszarach oraz wypracowujący rozwiązania pozwalające zmniejszyć liczbę skarg w przyszłości. Podstawą do prac warsztatowych jest raport Niezadowolony konsument. Takie są fakty przygotowywany przez Federację Konsumentów.

Rozwiązanie zaprojektowane na podstawie naszych doświadczeń związanych z procesami budowania i zarządzania relacjami z interesariuszami. Relations Heat Map® to mapa istniejących relacji z kluczowymi grupami interesariuszy.

SPRZEDAŻ

I RELACJE ZEWNĘTRZNE