Kontakt:

Biuro:
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
NIP: 6792567747
REGON: 383822610
+48 573 298 368
biuro@sapere.site
2020 Sapere - Created by 2Sides.pl

Nasza specjalność:

Narzędzia:

Oferta:

O nas:

Doradztwo biznesowe - logo Sapere

PL / EN

  1. pl
  2. en

Przycisk

WEBINARY

Wymagania w zakresie
 sprawozdawczości niefinansowej 
– stan obecny i kierunki zmian
Webinar poświęcony Dyrektywie dotyczącej sprawozdawczości niefinansowej (2014/95/EU) i Komunikatom 2017/C 215/01 i 2019/C 209/01 oraz przedstawiający potencjalne kierunki zmian w sprawozdawczości niefinansowej w UE wynikające z prowadzonych w 2020 roku konsultacji.