Kontakt:

Biuro:
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
NIP: 6792567747
REGON: 383822610
+48 573 298 368
biuro@sapere.site
2020 Sapere - Created by 2Sides.pl

Nasza specjalność:

Narzędzia:

Oferta:

O nas:

Doradztwo biznesowe - logo Sapere

PL / EN

 1. pl
 2. en

Przycisk

WSPARCIE

CODZIENNE

Wiemy, że wsparcie eksperta jest potrzebne, nie tylko przy dużych projektach, ale także na co dzień, przy podejmowaniu bieżących decyzji i codziennych działaniach. Dlatego też, w ramach rocznego abonamentu wspieramy Klientów w rozwiązywaniu problemów i wyzwań, które stoją przed menadżerami odpowiedzialnymi za obszar zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania każdego dnia. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, pomagamy w komunikacji. 

Dodatkowo, w ramach abonamentu oferujemy przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dla wybranej

grupy docelowej

KONSULTACJE

Bieżące konsultacje, wyjaśnienie wątpliwości, udzielanie odpowiedzi na pytania i wspieranie w rozwiązywaniu codziennych problemów.

 

 • Konsultacje opisów działań i dobrych praktyk
 • Bieżące udzielanie odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości dotyczących realizowanych bądź planowanych działań i praktyk do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Konsultacje formularzy zgłoszeniowych do konkursów i innych inicjatyw

KOMUNIKACJA 

ZEWNĘTRZNA

Wyszukiwanie i opracowywanie zestawień tematycznych, wsparcie w przygotowaniu prezentacji tematycznych zarówno na potrzeby zewnętrzne jak i wewnętrzne

 

 • Przygotowanie propozycji założeń do materiałów komunikacyjnych
 • Konsultacje przygotowanych komunikatów od strony merytorycznej
 • Przygotowanie założeń oraz konsultacja treści informacji prasowych
 • Wsparcie w przygotowaniu do wystąpień i prezentacji, w tym przygotowanie propozycji założeń/ zagadnień do wystąpienia
 • Konsultacje przygotowanych slajdów, treści wypowiedzi

RESEARCH

Wiemy z doświadczenia, że potrzeby Klientów są różnorodne, wynikają ze specyfiki branży, aktualnego etapu rozwoju danej firmy, ale też szeregu czynników zewnętrznych. 

 

 • Przygotowanie podstawowych zestawień dotyczących np. publikacji tematycznych, organizacji społecznych, inicjatyw i dobrych praktyk w wybranych obszarach tematycznych
 • Wsparcie w przygotowaniu podstawowych prezentacji dotyczących wybranych tematów