Kontakt:

Biuro:
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
NIP: 6792567747
REGON: 383822610
+48 573 298 368
biuro@sapere.site
2020 Sapere - Created by 2Sides.pl

Nasza specjalność:

Narzędzia:

Oferta:

O nas:

Doradztwo biznesowe - logo Sapere

PL / EN

  1. pl
  2. en

Przycisk

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

We wrześniu 2015 roku, 193 państwa członkowskie ONZ, w tym Polska, podpisały Agendę 2030 w ramach której zdefiniowano 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podpisując Agendę poszczególne kraje zobowiązały się wspierać realizację Celów.

 

W grudniu 2019 Komisja Europejska przyjęła Europejski Zielony Ład – nową strategię, której celem jest przekształcenie Unii Europejskiej w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo oraz nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, która w roku 2050 osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto.

 

- CO TO OZNACZA? -

Poszczególne kraje, które podpisały Agendę 2030 zobowiązały się do wspierania osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. 17 Celów nie tylko wyznacza priorytety działań rządów, ale też wskazuje obszary w których oczekiwane jest zaangażowanie i aktywne działania biznesu

 

Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu wymaga przygotowania i sukcesywnego wdrażania  kolejnych regulacji unijnych, które będą wspierały realizację celów zdefiniowanych w europejskiej strategii, ale też będą wymagały istotnej transformacji biznesu, właściwie we wszystkich sektorach

- JAK POMAGAMY? -

Wspieramy firmy w wykorzystywaniu szans na transformację i rozwój, wynikające ze zmian w otoczeniu społecznym, środowiskowym i regulacyjnym. Pomagamy:

zidentyfikować kluczowe obszary wpływu na otoczenie

zidentyfikować i ocenić ryzyka społeczne i środowiskowe

zdefiniować priorytety strategiczne i wskazać szanse rozwoju

ustrukturyzować procesy zarządcze i sprawozdawcze związane ze zrównoważonym rozwojem

ZARZĄDZANIE

STRATEGICZNE

Wspieramy Klientów w transformacji strategicznej, której celem jest prowadzenie biznesu w sposób zyskowny i odpowiedzialny, z uwzględnieniem wpływu na otoczenie.

 

  • Analiza i planowanie strategiczne
  • Strategia zrównoważonego rozwoju

RAPORTOWANIE

Dobrej jakości dane niefinansowe i spójność ich prezentacji, to istota ujawniania danych ESG.

Pomagamy przygotować raporty użyteczne zarówno dla organizacji raportujących jak i dla ich czytelników. Zgodnie z uznanymi standardami międzynarodowymi i obowiązującymi regulacjami.

 

  • Raportowanie niefinansowe
  • Raportowanie zintegrowane