Kontakt:

Biuro:
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
NIP: 6792567747
REGON: 383822610
+48 573 298 368
biuro@sapere.site
2020 Sapere - Created by 2Sides.pl

Nasza specjalność:

Narzędzia:

Oferta:

O nas:

Doradztwo biznesowe - logo Sapere

PL / EN

  1. pl
  2. en

Przycisk

ZRÓWNOWAŻONE

FINANSOWANIE

180 mld EUR rocznie wynosi luka inwestycyjna, którą musi wypełnić UE, aby osiągnąć cele dotyczące klimatu i energii wyznaczone na rok 2030.

 

Aby tę lukę wypełnić, niezbędne jest przekierowanie przepływów kapitałowych w kierunku inwestycji z zakresu zrównoważonego finansowania.

- CO TO OZNACZA? -

Obowiązek instytucji finansowych ujawniania na stronach internetowych informacji na temat  swoich strategii dotyczących uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych (Rozporządzenie PE  i Rady (UE) 2019/2088)

Precyzyjne kryteria zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej (taksonomia) w odniesieniu do których będą analizowane poszczególne spółki

Oczekiwanie wobec określonych spółek informowania o podejściu do oceny i zarządzania ryzykiem związanym z klimatem, odporności biznesu na ryzyka klimatyczne, szczegółowych wyników w tym zakresie (2019/C 209/01)

Inne zobowiązania wynikające z obecnie procedowanych bądź planowanych regulacji na poziomie UE

- JAK POMAGAMY? -

Wspieramy firmy w transformacji biznesu. Pomagamy nie tylko zrozumieć kolejne regulacje i Wytyczne dotyczące zrównoważonego finansowania, ale przede wszystkim przygotować biznes do tego, aby był atrakcyjnym podmiotem dla dostawców kapitału, którzy chcą inwestować w sposób zrównoważony.

Analizujemy obecną sytuację

Rekomendujemy zmiany w modelu biznesowym, procesach oraz poszczególnych produktach i usługach

Wspieramy w zarządzaniu i raportowaniu wyników

Wspieramy Klientów w transformacji strategicznej, której celem jest prowadzenie biznesu w sposób zyskowny i odpowiedzialny, z uwzględnieniem wpływu na otoczenie.

 

  • Analiza i planowanie strategiczne
  • Strategia zrównoważonego rozwoju

Dobrej jakości dane niefinansowe i spójność ich prezentacji, to istota ujawniania danych ESG.

Pomagamy przygotować raporty użyteczne zarówno dla organizacji raportujących jak i dla ich czytelników. Zgodnie z uznanymi standardami międzynarodowymi i obowiązującymi regulacjami.

 

  • Raportowanie niefinansowe
  • Raportowanie zintegrowane